Aktuálně

POZOR INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ!!!

Podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od září 2018 školního roku 2018/2019

Dne 2. května 2018 v době od 14:30 hodin do 16:00 hodin v budově MŠ Bystřany, Na Hrázi 274, 417 61 Bystřany

( třída Kuřátek)