Aktuálně

POZOR INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ!!!

Podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od září 2019 školního roku 2019/2020

Dne 9. května 2019 v době od 13:00 hodin do 15:00 hodin v budově MŠ Bystřany,

Na Hrázi 274, 417 61 Bystřany

( třída Žabiček)