GDPR

GDPR

V souvislosti s novou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů Vás tímto chceme ujistit, že děláme vše proto, aby Vaše osobní údaje i údaje Vašich dětí byly u nás v bezpečí a aby s nimi bylo nakládáno v souladu s relevantními právními předpisy.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte mimo jiné právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování. Námitku můžete vznést prostřednictvím zaslání emailu na msbystrany@volny.cz 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Marcela Daníčková

Bytem: U Červeného kostela 1849, 415 01 Teplice

Kontakt: 728 129 470, danickova@centrum.cz