Platby ve školce

 

 

S

T

R

A

V

N

É

Děti 3 – 6 let

Přesnídávka

      8,00 Kč
Oběd      18,00 Kč
Svačina      6,00 Kč
 Celkem       32,00 Kč
Děti 7 – 10 let Přesnídávka             9,00 Kč
Oběd           20,00 Kč
Svačina            6,00 Kč
 Celkem       35,00 Kč
Úhrada stravného se provádí v termínu určeném vedoucí stravování. Rodiče jsou o termínech plateb a výši úhrady včas informováni vývěskou na nástěnce v šatně dětí.
 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 je stanovena na 390,00 Kč měsíčně.

Děti s odkladem školní docházky, které se již 12 měsíců vzdělávaly bezúplatně platí plnou výši úplaty. Děti v posledním roce docházky před nástupem do ZŠ úplatu nehradí.

Snížení a prominutí úplaty dle platných právních předpisů stanovuje vnitřní směrnice školy. Úplatu za předškolní vzdělávání vybírá vedoucí stravování současně se stravným v určeném termínu.